Abonnenter

Abonnementservice

Åpent for våre kunder er normalt åpen fra 09:00 til 11:30 og fra 12:30 til 15:00 

FØR DU RINGER!

Abonnementsnummer : Det er til stor hjelp for oss om du har ditt abonnements-nummer klart. Det er et 7-siffret nummer og du finner det i det gule feltet på giroen eventuelt de første 7-siffer i KID.  Den er også trykket på plasten som bladet ble levert i om det var plastpakket.

Informasjon via SMS : Be om status på levering eller annen informasjon via SMS (for de fleste tjester må du først registrere ditt mobilnummer. Det koster ikke noe å registere eller legge til ditt mobilnummer i vår database.

Alle tjenestene krever at du sender en SMS til følgende mobilnummer: 2131100 + [Ditt abonnementsnummer] som du finner på en faktura eller blad. Har du f.eks. abonummer 1234567 sender du en SMS’ene til — 21311001234567  –.

Status utsending (krever ikke at du er registert)

Send koden STATUS til 2131100+[abonummer] og du får beskjed om når siste utgivelse ble sendt ut. Du får da også beskjed om ditt mobilnummer allerede er registert på dette abonnementsnummer.

Er mobilnummer registert?

For å sjekke om ditt mobilnummer er registerert sender du koden ABOINFO til 2131100+[abonummer].

Om ditt mobilnummer allerede er registert får du svar tilbake med status på ditt abonnement, når sist betalt og når neste utgivelse er.

Er ikke ditt mobilnummer registert får du beskjed om hvordan det gjøres.

Ønsker du informasjon om hvordan betale?

Send koden BETALE til 2131100+[abonummer] og du får beskjed om hvordan du kan betale ditt abonnement inkludert bankkontonummer, KID, beløp og periode det gjelder for.

Kontakt oss via e-post : Du kan også ta kontakt med oss via e-post adressene under. Av sikkerhetsmessige årsaker har vi fjernet siste delen av adressen. Denne komplette adressen skal være magasinets-navn@aboservice.no og kan legges til når du er inne i e-post programmet.